ΠΡΟΣ ΤΗΝ 2η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Η Συντονιστική Επιτροπή για την Επανίδρυση της Τέταρτης Διεθνούς, στην συνάντηση εκπροσώπων της στην Αθήνα  στις 16-20 Δεκεμβρίου 2013 πήρε μια σειρά από αποφάσεις, ανάμεσα στις οποίες ιδιαίτερη σημασία έχει η παρέμβαση στις επερχόμενες Ευρωεκλογές του Μαΐου 2014 για την προώθηση μιας επαναστατικής διεξόδου από την κρίση, με ένα διεθνιστικό εποναστατικό πρόγραμμα πάλης ενάντια στην ιμπεριαλιστική ΕΕ, και για τις Ενωμένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης.
Σταθμός γι’ αυτήν την καμπάνια θα είναι η διοργάνωση της 2ης Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης με την συμμετοχή ενός ευρύτατου πολιτικού φάσματος εργατικών επαναστικών δυνάμεων από όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο, ως συνέχεια της 1ης Συνδιάσκεψης που έγινε τον Ιούνιο του 2013. Η Συνδιάσκεψη θα γίνει κι αυτήν την φορά στην Αθήνα, τον Μάρτιο 2014, όπου θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν η τελική προγραμματική πλατφόρμα εκλογικής παρέμβασης και  μια σειρά από δράσεις σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, ενάντια στην ΕΕ του κεφαλαίου, ενάντια στα ρεφορμιστικά πλαίσια προσαρμογής και υποταγής σ’ αυτήν, με προοπτική τη σοσιαλιστική ενοποίηση της Ευρώπης.