Πρωτοβουλία Μαγνησίας

Πρωτοβουλία Μαγνησίας

Πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 11/03/2012 στον Βόλο, η δεύτερη συνάντηση της πρωτοβουλίας για Ανεξάρτητο Κέντρο Αγώνα Εργατών στην Μαγνησία.
Οι σύντροφοι και συναγωνιστές που μετέχουμε ως αρχικός πυρήνας της πρωτοβουλίας και οι οποίοι προερχόμαστε από τους τομείς του μετάλλου, της υποτιθέμενης πράσινης ανάπτυξης, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και του δημόσιου τομέα, θέσαμε και πάλι ως βασικά ζητήματα την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας μέσα στα πλαίσια που ορίζει επιτακτικά η ίδια η εργατική τάξη και γενικότερα οι εργαζόμενοι για την οργάνωση και την διεξαγωγή μαζικών ταξικών αγώνων αλλά και την αμεσότητα της δράσης όσον αφορά τα εργατικά ζητήματα της περιοχής.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι πασιφανής η απαίτηση για ξεσκέπασμα των αντεργατικών χειρισμών της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και ο πλήρης διαχωρισμός αυτής από την πραγματική ταξική πάλη που οι εργαζόμενοι καλούνται να κάνουν.
Έτσι όσοι αποτελούμε τον πρώτο πυρήνα δράσης της πρωτοβουλίας για Ανεξάρτητο Κέντρο Αγώνα Εργατών στην Μαγνησία, συσπειρωμένοι σε ένα κοινό αγώνα και οραματιζόμενοι μια λαμπρή νίκη ενάντια στον καπιταλισμό, τα αφεντικά και τα τσιράκια τους, συζητάμε καθημερινά τα εργατικά ζητήματα της περιοχής και όπου αυτά τίθενται, ενώ κάθε Κυριακή, στην τακτική μας συνάντηση, αποφασίζονται οι δράσεις της επόμενης περιόδου.
Η πρωτοβουλία για Ανεξάρτητο Κέντρο Αγώνα Εργατών στην Μαγνησία, αλλά και όλες οι πρωτοβουλίες και τα κινήματα που αναπτύσσονται πανελλαδικά, είναι αυτά τα στοιχεία, που κατά την γνώμη μας, θα τοποθετήσουνε την εργατική τάξη στο δρόμο της ταξικής πάλης με στόχο την οργάνωση μιας γενικής πολιτικής απεργίας διαρκείας μέχρι η τυραννική, δοτή κυβέρνηση Παπαδήμ(ι)ου και των δήμιών του καταρρεύσει ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χώρος στην μόνη πραγματική δημοκρατία. Την δημοκρατία αυτών που παράγουν τα πάντα και δεν έχουνε τίποτε. Την δημοκρατία των εργατικών συμβουλίων.
Τέλος, η πρωτοβουλία για Ανεξάρτητο Κέντρο Αγώνα Εργατών στην Μαγνησία, αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα της πανελλαδικής συνέλευσης το Σάββατο 24/03/2012 στην Αθήνα, προκειμένου να οργανωθεί η δράση της εργατικής τάξης για την επόμενη περίοδο αποφάσισε να παραβρεθεί δυναμικά και καλεί όλους τους εργαζόμενους, άνεργους, νέους και νέες της περιοχής να συμμετέχουνε για μια όσο το δυνατόν μαζικότερη και άρα αποτελεσματικότερη συνέλευση.
Η πρωτοβουλία για ένα ανεξάρτητο κέντρο αγώνα εργατών δεν παλεύει για να διορθώσει τον καπιταλισμό, παλεύει για τη συνολική ανατροπή του, παλεύει για μια ενωμένη, εργατική, επαναστατική και σοσιαλιστική Ευρώπη.
ανταπόκριση από τον σ. Σ. Μ.