“Καλλικράτης Νο2” στις κοινωνικές παροχές των δήμων

Με άμεση οικονομική κατάρρευση απειλούνται οι δήμοι υπό το βάρος του νέου προϋπολογισμού λιτότητας και της ύφεσης.

Μετά τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις δήμων μαζί και τις μειώσεις στο μισθολογικό κόστος που έφερε ο “Καλλικράτης” (και οι διαδοχικές περικοπές σε μισθούς και προσωπικό) πριν ένα χρόνο, έρχονται οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις κοινωνικών παροχών που αφορούν στην αποκομιδή των σκουπιδιών, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την υποστήριξη των ηλικιωμένων και άλλων ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων, τις επενδύσεις σε μικρά έργα υποδομής κ.ά.

Και αυτό γιατί από το 2012 θα μειωθούν κατά 30% τα έσοδα των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα δημοτικά τέλη, με συνέπεια από τις αρχές του νέου έτους, οι περισσότεροι δήμοι της χώρας να “υπολειτουργήσουν” ή ακόμα και να βάλουν προσωρινά “λουκέτο”, αδυνατώντας να αντεπεξέλθουν στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους.

Τεράστιες παλιότερες οφειλές του κράτους προς τους δήμους, πρωτοφανείς περικοπές από τον προϋπολογισμό του 2012, χαμηλότερα έσοδα από δημοτικά τέλη, ανεξόφλητα χρέη των ίδιων των δήμων προς τρίτους, αλλά και καθυστερήσεις στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ υπονομεύουν ανοιχτά τους νέους δήμους ένα σχεδόν έτος μετά την επίσημη έναρξη της εφαρμογής του “Καλλικράτη”. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σε 700 εκ. ευρώ ανέρχονται τα οφειλόμενα του κράτους προς τους δήμους από τον φετινό και παλιότερους προϋπολογισμούς ανέρχονται

  • Κατά 20-30% θα είναι λιγότερα τα έσοδα των δήμων από τον τακτικό προϋπολογισμό του 2012

  • Κατά 10-20% λιγότερα θα είναι τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη σε σχέση με πέρσι.

  • Τεράστιες είναι οι οφειλές από πολλά κοινωνικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

  • Γιγάντιες είναι, επίσης, οι οφειλές των δήμων προς τις τράπεζες και διάφορους προμηθευτές.