ΨΗΦΙΣΜΑ Του 33ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

 

 

Όχι στην απαξίωση του ΤΕΕ και στη σταδιακή μετατροπή του σε διαχειριστή κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών του, με έλεγχο και ενημέρωση των εργαζομένων.

Καμιά ανταποδοτικότητα στις υπηρεσίες που παρέχει το ΤΕΕ στους Μηχανικούς μέλη του.

Διατήρηση του ρόλου του ως Επιστημονικού Τεχνικού Συμβούλου της κοινωνίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων.
 
Αθήνα 6 Μαΐου 2015