ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Έναρξη της 2ης Εργατικής Ευρωμεσογειακής Συνδιάσκεψης (29 & 30 Μαρτίου 2014 , Αθήνα ) από τους Σουνγκούρ Σαβράν(DIP – Τουρκία) και Σάββα Μιχαήλ(ΕΕΚ).

Opening of 2nd Workers Euro-Mediterranean Conference (29 & 30 2014 March Greece, Athens) from Sungur Savran (DIP – Turkey) and Savas Michael (EEK – Greece).

 

 

 

Συμβολή του Χιλελ Τικτιν στην 2η Εργατική Ευρωμεσογειακή Συνδιάσκεψη (μετάφραση Σάββας Μιχαήλ)

Hillel Ticktin΄s contribution to 2nd Workers Euro-Mediterranean Conference (translation Savas Michael)

 

 

 

 

Ο Σάββας Μιχαήλ για Ουκρανία στην 2η Εργατική Ευρωμεσογειακή Συνδιάσκεψη

 Savas Michael for Ukraine at 2nd Workers Euro-Mediterranean Conference